Курбакалардын 5 миң жылдык өөрчүү көчү

Көч учурунда курбакалар бири бирин желкесинде ташыйт

715359
Курбакалардын 5 миң жылдык өөрчүү көчү
Күтахянын  Доманич районунда жыл сайын жаз мезгилинде жупташуу үчүн топ түрүндө токойдон көлчүктөргө түшкөн курбакалар жолчулугунда бири бирин желкесинде ташыйт. 
 


Тектеш кабарлар