Расмий гезитте жаңы 4 Мыйзам күчүндөгү токтом жарыяланды

Мыйзам күчүндөгү токтом менен 7 кишиден турган «Өзгөчө кырдаал процедураларын иликтөө комиссиясы» түзүлдү.

657168
Расмий гезитте жаңы 4 Мыйзам күчүндөгү токтом жарыяланды

Өзгөчө кырдаалдын алкагында даярдалган жаңы 4 Мыйзам күчүндөгү токтом Расмий гезитте жарыяланды.

Аты аталган Мыйзам күчүндөгү токтом менен 7 кишиден турган «Өзгөчө кырдаал процедураларын иликтөө комиссиясы» түзүлдү.

Комиссия, террордук уюмдарга же Улуттук коопсуздук кеңеши тарабынан мамлекеттин улуттук коопсуздугуна каршы иш жүргүзгөнүнө чечим чыгарылган түзүлүш, түзүм же топторго мүчөлөгүгү, таандык экендиги, кесилишкени же булар менен байланышы болгону себеби менен башка бир башкаруу процедурасы түзүлбөй туруп түздөн-түз Мыйзам күчүндөгү токтом өкүмдөрү менен түзүлгөн процедураларга байланыштуу кайрылууларга баа берет жана токтом чыгарат.

Комиссияга мүчөлөрдүн үчөө мамлекеттик кызматкерлердин арасынан Премьер-министр тарабынан, бир мүчө Адилет министрлигинин борбордук уюмуна караштуу жана тиешелүү мекемелеринде иштеген судья же прокурорлордун арасынан Адилет министри тарабынан, бир мүчө администрациялык башкаруучулар классына мүчө кызматкерлердин арасынан Ички иштер министри тарабынан, бирден мүчө Жогорку сотто жана Мамлекеттик кеңеште кызмат кылган сот экспертизаларынын арасынан Судьялар жана прокурорлор жогорку кеңеши тарабынан белгиленет.

Мамлекеттик кызматтан, кесиптен же кызмат кылынган уюмдан чыгаруу же байланышынын үзүлүшү, студенттик менен байланышынын үзүлүшү, коомдор, фонддор, профсоюз, федерация жана конфедерациялар, жеке менчик саламаттык сактоо мекемелери, жеке менчик окутуу мекемелери, фонддук жогорку окуу жайлар, жеке менчик радио жана телеберүү мекемелери, гезит жана журналдар, кабар агенттиктери, басмаканалар жана  таркатуучу каналдардын жабылышы, пенсиядагы кызматкердин медалдарынын алынышы комиссиянын кызматтык тармактарынын арасында орун алды.

Комиссия, кызматынын алкагында муктаждык болгон ар түрдүү маалымат жана документти, мамлекеттик сырларга байланыштуу тийиштүү мыйзам өкүмдөрү сакталып, мамлекеттик мекеме жана уюмдар менен сот органдарынан талап кылынат.

Буга кошумча, жаңы Мыйзам күчүндөгү токтом менен камакта кармоо мөөнөттөрүнө байланыштуу түзөтүүлөр жасалды.

Мыйзам күчүндөгү токтом менен камакта кармоо мөөнөтү 30 күндөн 7 күнгө түшүрүлдү.

Террор менен күрөшүү мыйзамынын алкагына кирген кылмыштар жана тобу менен кылынган кылмыштардын себебинен камакка алынган кишилер туурасында камакта кармоо мөөнөттөрү, эң көп 30 күн түрүндө ишке ашырылат.Тектеш кабарлар