Кыргызстандагы айыл - чарба иштерине Түркиянын кошкон салымы

Түрк экспортчулар Кыргызстандын Талас облусунда дыйкандарга төө бурчак өстүрүүдө жол башчылык кылууда.

1007903
Кыргызстандагы айыл  - чарба иштерине Түркиянын кошкон салымы

Түрк экспортчулар Кыргызстандын Талас облусунда дыйкандарга төө бурчак өстүрүүдө жол башчылык кылууда.

Кыргызстан айыл  - чарба иштери азык түлүк өнөр жайы жана сугат министрлигинин азык  - түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн төрайымы Анара Беккулиева түрк экспортчуларын Кыргызстанда төө бурчак өстүрүүнүн өнүгүшүнө салым кошкондугун жана ушунун саясында ушул эле сектордо экспорттун күн өткөн сайын арткандыгын айтты. Беккулиева  түрк экспортчулардын жардамы менен өлкөдө төө бурчак өстүрүүнүн мааниге ээ болгондугун жана соодада маанилүү орунга ээ болгондугун баса белгиледи. Беккулиева : «Кыргызстанда төө бурчак бир гана салаттарда колдонуу үчүн өстүрүлгөн. Кээ бирөөлөр тамакта колдонуу үчүн өз огороддорунда өстүрүшчү. Түрктөр 1995 – жылдарда Кырызстандын Талас облусундагы төө бурчак өстүрүүнүн потенциалын табышты. Андан кийин аймакка түшүмдүү төө бурчак уругу алып келинди. Ушундайча дыйкандарды төө бурчак эгүү жана түшүм тууралуу тажрыйбага ээ кылышты»,- деди.

Анара Беккулиева өлкөдө өндүрүлгөн төө бурчактын башта Түркия болуу менен 26 өлкөгө экспорттоло турган деңгээлге жеткендигин белгиледи. Беккулиева  сектордо продукцияга баа берүү, жаңы техникалар жана дарылоо методдору сыяктуу чечүүчү жолдорду табуу менен бирге төө бурчакты иштетүү комплекстерин куруу максатында да түрк инвесторлорго муктаждыктын бар экендигин айтты.Тектеш кабарлар