Буларды билесиздерби?

Түрк мифологиясында карышкырдын өзгөчө орду бар экендигин билесиздерби?

1905630
Буларды билесиздерби?

Түрдүү өлкөлөрдүн мифологиясында орун алган карышкыр мотвт түрк улутунун сиволу болуп саналат. Бир түрк дастанында карышкыр тукумду уланткан, түрк улутун жок болуудан куткарган негизги роль менен алдыбызга чыгып, башка бир дастанда түрктөргө жол көрсөткөн жол көрсөтүүчү  катары айтылат. Карышкыр ошол эле учурда түрктөрдүн ишеничинде караганда ыйык жана түрк легендаларында ыйык бир жаныбар катары эскерилген карышкыр ; түрктөрдүн өздөрү менен дал келтирген, ата  - эне катары кабыл алган бир жаныбар. Тарыхтан мурунку  мезгилдерден бери карышкырдын түрктөр тарабынан ыйык деп саналышынын жана улуттук символ болушунун негизги себеби түрктөрдүн бир карышкырдан тарагандыгы тууралуу уламыш. Өзгөчө эркиндикти, ылдамдыкты жана табиятты чагылдырган күчтүү жана шамдагай жаныбар болгон карышкырдын түрктөрдүн кулк-мүнөзүн да чагылдыргандыгы айтылууда.

Түрк дүйнөсүнүн түрдүү жерлеринде аскаларда же мүрзө таштарында кудай  - карышкырдын сүрөттөрүн кездештирүүгө болот. Тарыхта карышкырдын фигурасы түрк мамлекеттеринин гербдеринде, желектеринде жана тыйындарында да чагылдырылган.

Ататүрк тарабынан да улуттук символ катары жарыяланган карышкырдын сүрөтү Түркия Республикасынын  алгачкы жылдарында маркалар жана тыйындарда басылган.Тектеш кабарлар