Буларды билесиздерби?

Түркиянын  түндүгүндөгү  Синоптун Анадолунун эң эски шаарларынын бири экенин билесиздерби?

1828316
Буларды билесиздерби?

Түркиянын  түндүгүндөгү  Синоптун Анадолунун эң эски шаарларынын бири экенин билесиздерби?

Синоптун тарыхы абдан эски болгондуктан бир гана аты тууралуу бир канча баянды угууга болот. Бул баяндардын бирине караганда шаардын аты мифологияда дарыялардын кудайы  Асопостун суу периси болгон кызы Синопадан алган.

Баянга караганда Синопаны сүйүп калган Зевс өзүнөн корккон суу перисин бейишти элестеткен Кара деңиздин жапжашыл жээгине таштап кетет. Мына ушул жээктер бүгүнкү күндө Синоп деп аталат. Синоп тууралуу башка баянда да шаардын атынын Амазон ханышасы Синовадан алгандыгы тууралуу. Мимфологияда ада өзүнө орун тапкан  бул кооз шаар алгачкы доордун ойчулдарынан Диогендин кичи мекени катары да белгилүү.

Кайталангыс  жаратылыш кооздуктары менен суктандырган Синоп кылымдар бою порт шаары болгон жана Хетт, Фригия, Лидия, Перс, Рим, Византия, Селжук, Кандароглу жана Осмон империясы сыяктуу көптөгөн цивилизацияларды камтыган.

Алгачкы отурукташуу датасы коло доорунан башталган шаар географиялык абалынан улам байыртадан бери соода борбору болгон. Кара деңизге үстөмдүк кылууну каалаган уруулардын баары Синопко отурукташып, цивилизацияларынын калдыктарын калтырышкан. Шаардын бай тарыхынын издерин бардык жерден көрүүгө болот.Тектеш кабарлар