Буларды билесиздерби?

Ыхлара өрөөнү.

1760319
Буларды билесиздерби?

Ортоңку  Анадолуда жайгашкан Ыхлара өрөөнүнүн дүйнөдөгү каньондор арасында маанилүү орунду ээлегенин билесиздерби?

   Узундугу 18 километр, тереңдиги 150 метр жана туурасы 200 метр болгон Ихлара өрөөнү Ортоңку  Анадолунун Аксарай аймагынын чек арасында жайгашкан. Ичинде миңдеген турмуштук аянты болгон Ыхлара өрөөнү башка каньондордон айырмаланып, өткөн доорлордо адамдар жашаган дүйнөнүн эң чоң каньону болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өрөөндү курчап турган аскаларга оюлуп курулган жүздөгөн чиркөөлөр жана башка курулуштар өрөөндү дүйнөнүн эң маанилүү маданият жана цивилизация борборлорунун бирине айландырды.

  Ыхлара өрөөнү жаратылышы менен Түркияда көрүүгө татыктуу жерлердин бири. Дубалдай тик, терең жана кууш өрөөндүн түбүндөгү суунун четинде чытырман жашыл тилке бар.

  Өрөөндүн тегерегинде талаа көрүнүшүндө жана анча чоң эмес өсүмдүктөр көзгө урунат. Бирок өрөөндүн капталдарынан караса бай жана жашыл жаратылыштын бир бөлүгү көрүнөт. Аймакта континенттик климат үстөмдүк кылганы менен өрөөндө  Жер Ортолук деңизинин климаты сезилет.Тектеш кабарлар