Буларды билесиздерби?

Осмон мамлекетинин алгачкы кемеси.

1652750
Буларды билесиздерби?

Дүйнөнүн алгачкы кемесин Осмон мамлекети мезгилинде түрктөрдүн жасагандыгын билесиздерби?

1800 - жылдары Босфордун эки жагында тең транспорт жөнөкөй кайыктар менен жүргүзүлгөн. 1840-жылдары Босфордо чакан паромдор транспорттук кызматтарды көрсөтө баштайт. 1850-жылы 'Ширкет-и Хайриййе' түзүлүп, чоң паромдор менен Стамбул элине деңиз транспорту кызматы башталды. Фирманын менеджерлеринен Хүсейин Хаки эфенди заманбап киши болгон жана Босфордо өзгөчө унааларды ташууну жеңилдете турган бир чечим тууралуу көп жылдар ойлонуп жүргөн. Фирманын архитектурасы менен бирге бир жыл иштеп, алдыга жана артка карай кете алган, палубасы түз, үстүндө адам ташууга боло турган, эки учунда да капкактары бар бир кеме долбоорун ортого чыгарышты. Бул долбоорду Британиядагы кеме жасоочу жерге жиберишет. Британиялыктар бул долбоорго сутканышат.

Куруу иши 2 жылга созулган, 1871 – жылы курулуп бүткөн кемеге жеңилдик деген маанини билдирген «Сухулет» деген ат берилди. Биринчи катамын 1872 – жылы Үскүдар менен Кабаташтын ортосунда аткарган «Сухулет» Стамбул босфорунун  эки жагында 89 жыл кызмат кылды.Тектеш кабарлар