Буларды билесиздербт?

Нооруздун ушул күнгө чейин келген эң байыркы түрк салттарынын бири экендигин билесиздерби?

1610784
Буларды билесиздербт?

Нооруздун ушул күнгө чейин келген эң байыркы түрк салттарынын бири экендигин билесиздерби?

Тарых боюнча ар мезгилдерде түрдүү формада болсо да майрамдалып келе жаткан Нооруз түрктөрдүн эң байыркы майрамдарынын бири. Түрк маданиятында  Нооруз жаралуу, тирилүү деген маанини билдирет. Ошол эле учурда жаздын да келиши болуп саналат.  Нооруз майрамынын башка бир аты да «Эргонокон майрамы». Бул ат өткөн күндөн ушул күнгө чейин түрк урууларынын арасында жандуулугун сактап келет. Нооруз Орто Азияда Орхондун айланасынан Алтайларга, ал жерден да гунн түрктөрүнүн Европага карай жүрүшү менен Венгрияга жана Балкандарга жеткен. 9 – кылымда Каспий деңизинин түштүгүнөн Анадолуга жана Месопотамия аймагына чейин келип дагы кенен аймакка жайылган. Түрктөр тарых боюнча түрдүү аймактарда жашаса да ар дайым Нооруз майрамын белгилешкен.

Жыл сайын Республика менен бирге дагы кенен катышуу  жана кубаныч менен менен майрамдалган Нооруз келечекте да түрк дүйнөсүнүн орток баалуулугу катары улантат.Тектеш кабарлар