Буларды билесиздерби?

«Баклава полку»

1494605
Буларды билесиздерби?

Осмон империясында «Баклава полку» деп аталган мамлекеттик азем салты болгон.

Азыркы күндө абдан сүйүлгөн баклава Осмон империясынын сарайында көркөмдүү жана назик формасына жетишти. Баклава тууралуу эң эски осмондук каттоосу Фатих мезгилине таандык Топкапы сарайынын ашканасынын дептеринде орун алган. 17 -  кылымдын ортолорунда  Стамбулдан алыста, Битлис бейинин үйүнө конок болгон Эвлия Челеби да баклава жегендигин жазган. Мындай каттоолордон Осмон империясынын дээрлик бардык аймактарында билинген баклава эң көп сарайда, шаан – шөкөттөрдө жасалган. Эң чебер усталар болсо сарайда иштешкен.

Сарайдагы баклаванын мааниси сарайлардагыдай байлыктын жана сонун даам болушунан эмес, ошол эле учурда  мамлекеттик салтанаттарга киришинде. 18 -  кылымдын баштарында ортого чыккан баклава полку салтына караганда Рамазан айынын ортосунда  падыша тарабынан аскерлерге, янычарлар очогуна баклава жиберилген. Стамбул калкы баклава полкун көрүү үчүн көчөлөргө чыгып, падышага жана аскерлерге чоң кызыгуу көрсөткөн. Баклаваны осмондук салтанатынын бир символу кылган бул салт янычарлар очогунун жоюлушуна чейин улантылган.

 

 

 Тектеш кабарлар