21 -  Сентябрь Дүйнөлүк Тынчтык Күнү

Бүгүн Дүйнөлүк Тынчтык Күнү.

1494571
21 -  Сентябрь Дүйнөлүк Тынчтык Күнү

Бүгүн Дүйнөлүк Тынчтык Күнү. Гитлердик Гермаиянын Польшага согуш ачкан күн мурунку советтер союзуна кирген өлкөлөр менен Түркияда «Бүткүл Дүйнөлүк Тнычтык Күнү» катары белгиленүүдө. Экинчи Дүйнөлүк согушунан кийин согуштардын болбошу үчүн БУУнун курулушу жалпысынан бир топ согуштун жана кагылышуунун чыгышына тоскоол болду. Ушуга карабастан кээ кээде аймактык кагылышуулар менен кол салуулар болду. БУУ курулуп жатканда теңдик принциби болбостон 5 мүчө өлкө БУУнун Коопсуздук Кеңешин түздү. Бул абалга бир топ өлкөнүн сынына карабастан азыркы күнгө чейин Коопсуздук Кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү кызмат кылууда.

Палестина маселесинде болгондой бул 5 мүчөдөн бирөөсүнүн тоскоол болушу менен биргелешкен чечим чыгарыла албайт. Түркиянын Президенти Р. Т. Эрдоган айткандай «Дүйнө 5тен чоң» пикири акыркы жылдарда күчтүү түрдө колдоого алынууда.

Дүйнө тынчтыгын коргоодо чоң мааниге ээ болгон БУУ тарапсыз түзүлүшү менен бүткүл дүйнө тынчтыгына кызмат кылат деп ойлойбуз. 21 -  Сентябрь Дүйнөлүк Тнычтык Күнү куттуу болсун.Тектеш кабарлар