Эдирнедеги Түрк-Ислам эмгектери музейи

Музейлердин жылдыздары-7

1444143
Эдирнедеги Түрк-Ислам эмгектери музейи

Музейлердин жылдыздары программабыздын бул бөлүмүндө Осмон мамлекетине орто эсеп менен бир кылымдай борбор шаар болгон Эдирненин эң көрүнүктүү маданият ибадатканаларынан бири болгон Эдирнедеги Түрк-Ислам эмгектери музейиндебиз.Тектеш кабарлар