Буларды билесиздерби?

Түрк байрагы дүйнөнүн эң кооз байрагы.

1442300
Буларды билесиздерби?

Испанияда жогорку тираждуу бир гезиттин «Дүйнөнүн эң кооз байрагы» деген сурамжылоосунда түрк байрагынын эң жогорку баа алганын билесиздерби?

Испаниянын жогорку тираждуу спорт гезиттеринен бирөөсүнүн апрель айында жүргүзгөн сурамжылоосунда : «Дүйнөнүн эң кооз байрагы кайсы байрак?»,- деген суроо берилди. Түрк байрагы 49 100 добуш менен биринчи орунду алып, Испания 18 800 добуш менен экинчи, АКШ 6 700 добуш менен үчүнчү орунду алды.

Түрк байрагы 18 -  кылымда азыркы формасына жакын түрдө колдонулган. Бул байрактагы 8 бурчтуу жылдыздын  жеңишти билдиргени жана Осмон мамлекетинин жеңиш менен толгон өткөн күнүн билдиргени айтылат. 1844 -  жылы чыккан чечим менен  түрк байрагындагы сегиз бурчтуу жылдыз адамды билдирген беш бурчтуу формага айланган.

Кээ бирлеринин оюна караганда түрк байрагында колдонулган жарым ай ислам динин кээ бирлерине караганда эски түрк ишеничи болгон Көк теңир ишеничин билдирет : жылдыздын болсо көз карандысыздыктын символу экени айтылууда. Булардын баарын бир тарапка таштасак Түркия чектеринин ичинде жашаган түрдүү ишенич жана тектерге ээ миллиондогон кишини кучагына алган.Тектеш кабарлар