Чет өлкөдөгү түрктөр жана тектеш коомчулуктар башкармалыгынын долбоорлору

Түркиянын жардам мекемелери-11

Чет өлкөдөгү түрктөр жана тектеш коомчулуктар башкармалыгынын долбоорлору

 Өткөн жумада Чет өлкөдөгү түрктөр жана тектеш коомчулуктар башкармалыгынын эң маанилүү долбоорлорунун арасында орун алган «Түркия стипендиялары» программасы тууралуу айрым жалпы маалыматтарды бергенбиз. Бул бөлүмүбүздө да аты аталган программага кимдер кайрыла алат, кайсы документтер керек жана стипендия эмнелерди камтыйт? сыяктуу суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз.

Керектүү документтер

Интернет аркылуу болуучу кайрылуулар үчүн бүткүл талапкерлердин төмөнкү документтерди көрсөтүшү керек;

Жарактуу кимдик документи (ID, туулгандыгы тууралуу күбөлүк ж.б.).

Жарактуу паспорт

Талапкердин жакынкы убакта түшкөн сүрөтү

Улуттук сынактын жыйынтыктары (эгер бар болсо)

Диплом же убактылуу күбөлүк

Академиялык стенограммасы

Эл аралык сынак жыйынтыктары (тандалып алынган программа тарабынан талап кылынса GRE, GMAT сыяктуу)

Тил сынагынын жыйынтыктары (тандалып алынган программанын өтүнүчү боюнча)

Изилдөө темасынын сунушу жана аткарган иштериңиздин жазуу түрүндөгү мисалдары (докторантура кайрылуусу үчүн)

Кимдер стипендия ала алат?

Түркия стипендиялары, баардык өлкөлөрдүн жарандарына ачык.

Стипендия үчүн керектүү төмөнкү академиялык ийгилик деңгээли;

Бакалавриат программалары үчүн кайрылгандар үчүн; 70 %

Медициналык программалардан (Медицина, Тиш доктурлук жана аптекарлык) кайрылуулары үчүн 90%

Магистратура жана докторантура даражасына тапшыруу үчүн; 75%

Түркия стипентияларына кайрыла алыш үчүн төмөнкү критерийлердин камсыздалышы керек;

Бакалавриат программалары үчүн 21 жаштан ылдый болуусу,

Магистратура даражасына тапшыруу үчүн 30 жаштан ылдый болуусу,

Докторантура даражасына тапшыруу үчүн 35 жаштан ылдый болуусу,

Изилдөө программалары үчүн 45 жаштан ылдый болуусу

 Жалпы бүтүрүү баасынын баалоо системасынын эң жогорку баасынын эң аз 75% түзүүсү, же жалпы кабыл алынган мамлекеттик же эларалык дипломдон кийинки экзамендерде эң аз 75% ийгилике жетүүсү,

 Бакалавр же магистр дипломунун көчүрмөсү же бакалавр же магистр программасынын бул жылы бүтүрүүчүсү болгондугу жөнүндө документтин көчүрмөсү.

 Бакалавр же магистр талапкердин жетишкендиктерин көргөзгөн жана мөөр менен тастыкталган баракча (талапкердин алган сабактарын жана бааларын камтыган транскрипт же табель).

Стипендия төмөнкүлөрдү камсыздайт,

  1. Айлык стипендия:

Бакалавриат: Айлык 700 Түрк лирасы,

Магистратура: Айлык 950 Түрк лирасы

Докторантура: Айлык 1400 Түрк лирасы

Изилдөө стипендиялары: Айлык 3000 Түрк лирасы

Түрк тили үчүн жайкы окуу программасы; айлык 500 Түрк лирасы

Коомдук кызматкерлер жана академиктер үчүн түркчө байланыш программасы: Айлык 2000 Түрк лирасы

2. Окуу акысы.

3.  Бир жолу барыш-келиш учак билети.

4. Акысыз жатакана.

5. Акысыз 1 жыл түркчө үйрөнүү.Тектеш кабарлар