Эркиндик жолунан Келечек жолуна карай 97 жыл

97 жыл мурун түрк улутунун тарыхында жаңы доордун эшиктери ачылып, республиканын жарыялануусу менен "Эгемендүүлүк эч кандай шартсыз улутка таандык" деген билдирүү мамлекеттик башкарууда эң көрүнүктүү формада орун алган.

Ататүрк

1923-жылы 29-октябрда Республиканын жарыялануусу менен түрк улутунун тарыхында жаңы доордун эшиктери ачылып, "Эгемендүүлүк эч кандай шартсыз улутка таандык" деген сөз айкашы мамлекеттик башкарууда эң көрүнүктүү формада орун алды.


Этикеткалар: Республиканын