Ванда 3 бөлмөлүү Урарту мүрзөсү табылды

Ван музейинин мүдүрү Фатих Арап жана Ван Жүзүнчү Жыл университетинин (YYÜ) адабият факультетинин археология бөлүмүнүн башчысы профессор, доктор Рафет Чавушоглу аймакта изилдөө жүргүзүштү.

1933482
Ванда 3 бөлмөлүү Урарту мүрзөсү табылды
van urartu mezari1.jpg
van urartu mezari.jpg

Вандын Эржиш районунда кудайларга белек тартуулоо үчүн таштан оюлган либер (суюк тартуу аянты) менен 3 бөлмөлүү Урарту мүрзөсү табылды.

Ван музейинин мүдүрү Фатих Арап жана Ван Жүзүнчү Жыл университетинин (YYÜ) адабият факультетинин археология бөлүмүнүн башчысы профессор, доктор Рафет Чавушоглу, аймактагы тарыхый курулуштарды аныктоо максатында изилдөөлөрүнүн алкагында Ван көлүнүн тартылышынын натыйжасында пайда болгон урартулуктар сыйынган аймакка жакын аймактын 3 бөлмөлүү Урарту мүрзөсү экени аныкталганын айтышты.

Чавушоглу менен Арап айланасында сөөк жана керамикалык бөлүкчөлөр табылган аймакта изилдөө жүргүзүштү.

Аймакта Урарту дооруна таандык маанилүү структуралардын аныкталганын белгилеген Чавушоглу төмөнкүдөй баа берди:«Урартулар доорунун классикалык дромостору (күмбөздүн кире бериштерине берилген ат) менен кирген мүрзөдө негизги бөлмөнүн оң жана сол жагында эки кичинекей бөлмө бар жана өлгөндөрдүн белектери калтырылган 3 уяча бар. Акиташтуу аска болуп ачылган камералык мүрзө урартулуктардын классикалык өзгөчөлүктөрүн чагылдырат. Ал көпкө чейин колдонулуп келгенин айтууга болот».

Мүрзөнүн Урарту архитектурасы жагынан маанилүү бир калдык экенин баса белгилеген профессор Чавушоглу: «Бул биринчи жолу көргөн камералык мүрзө. Биз үчүн маанилүүсү мүрзөнүн 3 бөлмө, кире бериштин үстүндө эки тик бурчтуу тешиктен турганы жана бул жерде таштан оюлган либерлердин болушу», - деди.Тектеш кабарлар