Диярбакырда 1700 жылдык амфора табылды

Диярбакыр дубалдарынын реставрациясынын алкагында жүргүзүлгөн археологиялык казууларда 1700 жылдык амфора табылды.

1861708
Диярбакырда 1700 жылдык амфора табылды

Диярбакырдын тарыхый дубалдарынан болжол менен 1700 жылдык амфора (бир кумура) табылды.

Бириккен Улуттар Уюмунун Билим берүү, илим жана маданият уюму (ЮНЕСКО) тарабынан 2015-жылы Бүткүл дүйнөлүк маданий мурастар тизмесине катталган Диярбакыр дубалдарынын реставрациясынын алкагында жүргүзүлгөн археологиялык казууларда 1700 жылдык амфора табылды.

Диярбакыр шаардык муниципалитетинин Реконструкция, консервация, ишке ашыруу жана текшерүү бөлүмдөрүнүн (KUDEB) филиал директорлугунда иштеген археолог Сүлейман Каракаш: «Түбү учтуу амфора коммерциялык максатта жасалгандыктан маанилүү. Жасалуунун ыкмасына жана андагы мотивдерге таянсак, биздин заманга чейинки 330-жылга таандык. Ал болжол менен 1700 жыл мурункуга барабар. Бул мезгил 1700-жылга туура келет. Соңку Рим-Эрте Византия доору. Биз ал жерде зайтун майын, шарапты же ушуга окшош нерселерди тартуулоо максатында келген деп ойлойбуз»,-деп айтты.Тектеш кабарлар