OECD Түркиянын өсүү күтүүлөрүн жогорулатты

OECD 2022 жана 2023-жылга экономикалык өсүш божомолдорун «Июнь айындагы экономикалык көрүнүш баяндамасында» камтыды.

1840078
OECD Түркиянын өсүү күтүүлөрүн жогорулатты

Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү Уюму (OECD) түрк экономикасынын өсүү күтүүсүн 3,7 пайызга көтөрдү.

OECD 2022 жана 2023-жылга экономикалык өсүш божомолдорун «Июнь айындагы экономикалык көрүнүш баяндамасында» камтыды.

Мурунку «Декабрь 2021» отчетунда 4,5 пайыз деп жарыяланган 2022-жылга карата дүйнөлүк экономикалык өсүү болжолу акыркы отчетто 3 пайызга түшүрүлдү. 2023-жылга карата өсүү болжолу 2,8 пайыз деп жарыяланды.

Декабрь айында Түркия экономикасы үчүн быйыл 3,3 пайыз деп жарыяланган өсүү болжолу жаңы отчетто 3,7 пайызга көтөрүлдү.

Түрк экономикасынын 2023-жылга карата өсүү болжолу 3 пайыз болду.

«Согуштун чыгымы» аттуу кабарда 24-февралда башталган Орусия-Украина согушунан улам дүйнөнүн оор чыгым төлөгөндүгү белгиленди.

Согуштун гуманитардык кырсык менен экономиканын калыбына келишин басаңдатканына жана дүйнө жүзүндөгү адамдарга таасир эткен жашоо наркы кризисине себеп болгонуна көңүл бурулуп, мунун Кытайдын нөлдүк жаңы типтеги коронавирус саясаты менен бирге дүйнөлүк экономиканы да оорлоштуруп жайыраак өсүш жана инфляциянын өсүш процессине киргизгени белгиленди.

Азык-түлүк жана энергияга болгон жогорку баалардын жана камсыздоо түйүнүндөгү көйгөйлөрдүн уланышынын инфляцияны мурда күтүлгөндөн да жогору деңгээлге чыгарышы мүмкүн экенине көңүл бурулган отчетто, «OECDнин жаңы божомолдору согуштун Германияда, Улуу Британияда жана Кошмо Штаттарда 40 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткен инфляцияга чоң жана кыйратуучу сокку экенин көрсөтүүдө»,деген баа берилди.Тектеш кабарлар