Түркиянын төлөмдөр балансы жарыяланды

Түркия Республикасынын Борбордук банкы тарабынан 2019-жылдын ноябрь мезгилине чейинки төлөмдөр балансынын көрсөткүчтөрү жарыяланды.

Түркиянын төлөмдөр балансы жарыяланды

Түркиянын төлөмдөр балансынын сальдосунда 2019-жылдын ноябрында 518 миллион доллардык кемчилик болсо да, 12 айлык эсеп-кысап 2 миллиард 725 миллион доллардык ашыкча менен жабылды.

Түркия Республикасынын Борбордук банкы тарабынан 2019-жылдын ноябрь мезгилине чейинки төлөмдөр балансынын көрсөткүчтөрү жарыяланды.

Буга караганда 2018-жылдын ноябрь айында 1 миллиард 41 миллион доллар ашыкчасы болгон эсеп-кысаптар, 2019-жылдын тийиштүү мезгилинде 518 миллион доллар кемчилиги болсо дагы 12 айлык төлөмдөр балансынын ашыкчасы 2 миллиард 725 миллион доллар болду.

Саякат тейлөөлөрүнөн түшкөн так кирешелер 2018-жылдын ноябрь айына салыштырмалуу 177 миллион долларга артып 1 миллиард 414 миллион долларга жогорулады.

Экономисттер 2019-жылдын ноябрь айында төлөмдөр балансынын сальдосунда 450 доллар кемчилик болоорун күтүп жатышкан.Тектеш кабарлар