Түркия экономикалык өсүүдө Германия, Италия жана Нидерландияны өттү

Экономикалык өсүү жана Кызматташуу Уюму ОЕСД өлкөлөрүнүн арасында да Түркиянын 0, 1 пайыздык өскөн Япония жана өсүү көрсөтпөгөн Мексиканы да өтүшү көңүлдөрдү бурду.

1316259
Түркия экономикалык өсүүдө Германия, Италия жана Нидерландияны өттү

Түркия экономикасы жылдын үчүнчү чейрегинде жетишкен 0,9 пайыздык өсүү ылдамдыгы менен Европа өлкөлөрүнүн ортосунда Германия, Италия жана Норвегияны өттү. Түркия бул жылдын үчүнчү чейрегинде жетишкен позитивдүү ылдамдыкка 0,9 пайыздык өсүүгө жетишти.

Үчүнчү чейректин экономикалык маалыматтары билдирилген Европа өлкөлөрүнүн арасында начарлаган бир экономика болбостон Италия 0,3 пайыз, Германия 0,5, Нидерландия да 0,6 пайыздык өсүү менен Түркиядан  дагы төмөн эффективдүүлүктү көрсөттү.

Экономикалык өсүү жана Кызматташуу Уюму ОЕСД өлкөлөрүнүн арасында да Түркиянын 0, 1 пайыздык өскөн Япония жана өсүү көрсөтпөгөн Мексиканы да өтүшү көңүлдөрдү бурду.

 

 

 Тектеш кабарлар