Зайтун майын өндүрүүдө Түркия

Түркия зайтун майын өндүрүүдө 2015 – 2016 – жылдарда 4 -  орунду алган.

Зайтун майын өндүрүүдө Түркия

Түркия 2016 – 2017 – жылдагы зайтун майын өндүрүүнү 58 миң тоннага арттырып 208 миң тоннага чыгарды.

Эл аралык зайтун кеңеши даярдаган зайтун секторуна байланыштуу отчетто Түркиянын аткарган иштери көңүлдөрдү бурду.

Эл аралык зайтун кеңеши даярдаган отчеттон алынган маалыматтарга караганда 2016 – 2017 -  жылдарда андан мурунку мезгилге караганда дүйнөдө зайтун майын өндүрүүдө алдыңкы өлкөлөрдөн Испания, Греция жана Италияда төмөндөөнүн болгондугу көрүнүп, Түркияда өсүү болгондугу белгиленди.

Бул мезгилде глобалдык зайтун майын өндүрүү 19 пайызга азайып 3 миллион 176 миң 500 тоннадан 2 миллион 588 миң 500 тоннага артка кеткен.

Европа Биримдиги өлкөлөрүндө да зайтун майын өндүрүү 25 пайызга азайды. Зайтун майын өндүрүүдө 2016 – 2017 – жылдарда андан мурунку мезгилге караганда Италияда 292 миң 300, Грецияд 125 миң, Испанияда 112 миң 700 тоннага азайгандыгы байкалды.

Түркия болсо бул мезгилде зайтун майын өндүрүүнү 58 миң тоннага арттырып 150 миң 208  тоннага чыгарды.

Түркия 2015 – 2016 – жылдарда 4 -  орунду алган.

Жалпы дүйнөдө  зайтун майын колдонуу 8 пайыз, Европа Биримдиги өлкөлөрүндө 16 пайызга өсүп, Түркияда зайтун майын колдонуу 116 миң тоннадан 150 миң тоннага жогорулады.

Бул мезгилдерде зайтун майын эскпорттоо да Европа Биримдиги өлкөлөрүндө 2 пайыз, дүйнөдө 1 пайызга түштү.

Түркияда болсо зайтун майын экспорттоо 200 пайызга өсүп 15 миң тоннадан 45 миң тоннага жетти.
 

 

 

 Тектеш кабарлар