Мөңгүлүү көлдөрдүн аянты 28 жылда 51 пайызга кеңейди

Окумуштуулар 1990 - жылдан 2018 - жылга чейин жер шарынын бийик бөлүктөрүндөгү мөңгүлүү көлдөрдүн аянты 51 пайызга көбөйгөнүн жарыялады.

1483579
Мөңгүлүү көлдөрдүн аянты 28 жылда 51 пайызга кеңейди

Окумуштуулар 1990 - жылдан 2018 - жылга чейин жер шарынын бийик бөлүктөрүндөгү мөңгүлүү көлдөрдүн аянты 51 пайызга көбөйгөнүн жарыялады.

Америка Кошмо Штаттарынын авиация жана космостук агенттиги НАСАнын жерди байкоо спутниктери тарабынан тартылган 254 795 фотосүрөттү изилдеген изилдөөчүлөр 28 жылдын ичинде мөңгү көлдөрүнүн саны 53 пайызга, аянты 51 пайызга көбөйгөнүн аныкташты.

Жыйынтыктары "Nature Climate Change" журналында жарыяланган изилдөөгө караганда бул убакыттын ичинде көлдөрдүн 95 пайызынан көбү 9 пайызга кеңейген.

Изилдөөчүлөрдүн болжолдоосуна караганда көлдөрдөгү суунун жалпы көлөмү 48 пайызга көбөйүп, болжол менен 156,500 куб километрди түзөт.

Бул деңиз сууларынын миңден  43 бөлүгүнчөлүк  суу көлөмүнө туура келет.

Окумуштуулар мөңгүлүү көлдөрдүн кеңейиши жана суунун көлөмүнүн көбөйүшүнөн келип чыккан суу ташкындарынын тоолордун этектеринде жана бөксө тоолордо жашаган кишилердин турмуш  - тиричилигине тескери таасирин тийгизерине көңүлдөрдү бурушууда.

 Тектеш кабарлар