400 америкалыктын мал - мүлкү 150 миллион кишинин байлыгынан дагы көп

Эң бай 400 америкалыктын мал  - мүлкү өлкөнүн 60 пайызына туш келген эң астыңкы бөлүгүндөгү 150 миллион кишинин байлыгынан дагы көп.

1142836
400 америкалыктын мал  - мүлкү 150 миллион кишинин байлыгынан дагы көп

Эң бай 400 америкалыктын мал  - мүлкү өлкөнүн 60 пайызына туш келген эң астыңкы бөлүгүндөгү 150 миллион кишинин байлыгынан дагы көп.

Байлык теңсиздиги тууралуу жасалган бир эмгекте 1980 -  жылдардын башынан бери эң бай 400 америкалыктын өлкөдөгү байлыктарын үч эсеге чыгаргандыгы белгиленди.

Калифорния  университетинин экономистти Габриэль Цукман тарабынан даярдалган  Дүйнөдөгү теңсиздик маалыматтар отчетунда АКШнын  бай менен астыңкы бөлүктөрүнүн арасындагы айырмачылыктын дагы да ачылгандыгы белгиленди. Отчетто АКШ калкынын 0, 00025 пайызына тең келген эң бай 400 америкалыктын байлыгынын өлкөнүн 60 пайызына тең келген эң астыңкы бөлүгүндөгү 150 миллион кишинин мал  - мүлкүнөн дагы көп экендиги баса белгиленди.

Отчетко караганда бул 60 пайыздык эң астыңкы бөлүктүн өлкөнүн байлыгындагы үлүшү 1987 – жылы 5, 7 пайыз болгон болсо, 2014 -  жылы 2, 1 пайызга артка кетти.

Цукман отчетунда байлардын мал  - мүлкүнүн аныкталышында унаа, мебель сыяктуу жеке буюмдарды саноо кыйын болгондуктан мал  - мүлкүнө кошулбагандыгы белгиленип, өзгөчө  : «Бир тобу байлыктарын оффшор салыктарында жашыргандыктан акыркы он жылда абдан бай кишилердин чыныгы мүлкүн эсепке кошуу дагы кыйын абалга келди»,- деп билдирилди.

Мал  - мүлктүн кичинекей бир бөлүгү колунда чогулушунун, астыңкы жана ортоңку класс үй  - бүлөлөрүндөгү коопсуздук сезимин жок кылды деген эскертүү берилген очтетто күчтүн күн өткөн сайын байлыктарын саясатка таасир берүү үчүн колдонгон миллиардерлердин колунда чогулгандыгына жана бул кишилердин саясий тең салмактуулукту өз пайдасына өзгөрткөндүгүнө басым жасалды.Тектеш кабарлар