Аргентинада жакырдыктын деңгээли

45 миллионго жакын калкы болгон Аргентинада 13 миллиондон ашуун киши жакырдык шарттарында жашап жатат.

1106964
Аргентинада жакырдыктын деңгээли

Аргентина католик университетинин социалдык карыздар байкоо үйү тарабынан жарыяланган отчетто өлкөдө жакырдык деңгээли 2018 -жылдын үчүнчү чейрегинде өткөн жылдын ушул эле мезгилине караганда 5 пайызга өсүп акыркы 10 жылдын эң жогорку деңгээли 33, 6 пайыз деп белгиленди.

Ушуга караганда 45 миллионго жакын калкы болгон Аргентинада 13 миллиондон ашуун киши жакырдык шарттарында жашап жатат.

Отчетто өзгөчө 2, 5 миллион кишинин ашыкча жакырдык деңгээлинде жашагандыгы да билдирилди.

Отчетто жакырдык деңгээлинен эң көп таасирленгендердин 18 – 29 жаш арасындагы кишилер экендиги белгиленип бул жылдын үчүнчү чейрегинде өлкөдөгү бала жана жаштардын жарымына жакынынын жакырдык деңгээлинин астында кирешеге ээ үйлөрдө жашагандыгына орун берилди.

Аргентинада жакырдык деңгээлинин мынчалык жогорулашынын себеби 2017 -жылдын үчүнчү чейреги менен 2018 -жылдын ушул эле мезгилдеринин арасында өлкө экономикасынын өсүү процессинин начарлаган экономикалык жагдайгакириши жана бул жылы Аргентина песосундагы баа жоготуунун бааларга да таасир тийгизип инфляцияга жол ачышы катары көрсөтүлдү.Тектеш кабарлар