Король пингивиндери коркунуч астында

Илимпоздор глобалдык ысынуунун король пингивиндеринин өмүрүн коркунучка салгандыгын билдиришти.

919447
Король пингивиндери коркунуч астында

Илимпоздор глобалдык ысынуунун король пингивиндеринин өмүрүн коркунучка салгандыгын билдиришти. "Nature Climate Change" журналында чыккан эмгекте изилдөөчүлөр климаттык өзгөрүүгө тоскоол болуу үчүн бир нерселер жасалбаса король пингивиндеринин өмүрүнүн коркунучта экендигине көңүл бурулду.

Түштүк уюл деңизинде жашоо аянттарынын глобалдык ысынуудан улам тараюсу менен  король пингивиндеринин таркай баштагандыгын белгилеген изилдөөчүлөр пингивиндердин ошол эле учурда тамак табуу аянттарынан алыста жумурткалоого мажбур болгондугун белгиледи. Изилдөөчүлөр ушул себептен жумурткадан чыккан пингивиндердин тамак табуусунун барган сайын кыйындагандыгы баса белгиленди.

Франция улуттук илимий изилдөө борбору CNRS жана Старсбург университетинен  доктор  Celine Le Bohec : «Эмгегибиз король пингивиндердин 70 пйызга жакынынын уулуу газдардан улам бул кылым акырына чыкпастан орун которорун же ортодон жок болорун көрсөтүүдө»,- деди. Изилдөөчүлөр турмуш аянттарында болгон өзгөрүүлөрдүн келерки жылдарда пингивиндердин өөрчүү мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизерин айтты.

 Тектеш кабарлар