Буларды билесиздерби ?

Түрктөр психикалык оорулууларды музыка менен дарылаган.

1360785
Буларды билесиздерби ?

 

Музыка менен дарылоонун тарыхта медициначалык эски мезгилдерге чейин баргандыгын, Орто Азияда жана андан кийин Анадолуда курулган бир топ түрк цивилизациясында бул дарылоо методунун колдонулгандыгын билесиздерби?

Байыркы грек маданиятында музыка бардык күчтүн булагы катары кабыл алынып, адам рухун тазартууда колдонулган. Түрктөрдө болсо Орто Азияда түрдүү оорулар бакшы деп аталган шаман музыканттар  тарабынан дарыланган.

Түрк – ислам дүйнөсүндөгү музыка менен дарылоо жана өзгөчө ооруканаларда музыканы колдонуу менен дарылоо методунун колдонулушу 9 -  кылымда башталган жана мезгил ичинде  өнүккөн. Батышта ортоңку кылымда психикалык жактан ооруган кишилер оорулуу катары кабыл алынбаган болсо, түрктөр аларды оорулуу катары кабыл алып ; психикалык жактан оорулууларга жана алардын дарыланышына чоң маани беришкен.

Ибин Сина  психикалык жактан ооруган кишилерди музы жолу менен дарылаган. Анын колдонгон методун Осмон империясы мезгилинде да пайдалыншкан.

Азыркы күндө да музыка менен дарылоо методу колдонулууда. Деперссия, стресс, кыжырдануу, уйкусуздук, баш, моюн, бел, булчуң жана муун оорулары, кан диабети, гиперактивдүүлүк маселелеринин чечилишинде музыкалык терапия кошумча дарылоо катары колдонулууда.Тектеш кабарлар