Чаталхөйүк неолитикалық аймағы

Түркияда бұрынғы дәуірлерден қалған көптеген орындар бар. Чаталхөйүк неолитикалық аймағы – осылардың бірі.