Od 1. veljače 2017. niže cijene lijekova u BiH

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za lijekove da do 31. 7. 2017. godine sačini prvu analizu o svim efektima provođenja ovog pravilnika i dostavi je Vijeću ministara BiH na razmatranje

Od 1. veljače 2017. niže cijene lijekova u BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini u cilju smanjivanja cijena lijekova u Bosni i Hercegovini.

"Primjenom Pravilnika ostvarit će se značajne uštede fondovima/zavodima zdravstvenih osiguranja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, kao i građanima BiH, koji sada kao pacijenti plaćaju visoke cijene lijekova. Ukupne uštede primjenom ovog pravilnika iznosit će na godišnjem nivou 10 posto vrijednosti tržišta lijekova, odnosno oko 50 miliona KM, a pozitivni efekti očekuju se nakon 1. veljače 2017. godine, kada će početi praktična primjena ovog pravilnika", saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH. 

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za lijekove da do 31. 7. 2017. godine sačini prvu analizu o svim efektima provođenja ovog pravilnika i dostavi je Vijeću ministara BiH na razmatranje. 

Pravilnikom se, između ostalog, propisuju načini kontrole i oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, i to određivanje minimalne i maksimalne visine veleprodajne marže i nadležnih organa za njihovo reguliranje, kao i utvrđivanje maksimalnih cijena lijekova te način izvještavanja o veleprodajnim cijenama lijekova u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavi novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac - Ljubovija, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa. 

"Izgradnjom ovog graničnog prijelaza s pristupnom prometnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra saradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac - Ljubovija. Ovaj projekt realizira se na osnovu potpisanog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine, s pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac - Ljubovija, a trebao bi biti završen do kraja naredne godine", saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. Povezane vijesti