Robot koji će se koristiti za pretragu u humanitarnim katastrofama

Robot koji će se koristiti za pretragu u humanitarnim katastrofama