Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Prvi pazarski Ironmen na filmu

Od našeg dopisnika Galiba Gicića: Prvi pazarski Ironmen na filmu