Turski komandosi uništavaju teroristička gnijezda i skloništa u regiji Haftanin


Tagovi: