Turski brod zaustavljen i bespravno pretresan na istočnom Mediteranu

Turski brod zaustavljen i bespravno pretresan na istočnom Mediteranu