Turske oružane snage ovoga puta u Siriji protiv terorista, pristalica režima

Turske oružane snage ovoga puta u Siriji protiv terorista, pristalica režima