Operacija ¨Maslinova grana¨ se odvija po planu

Operacija ¨Maslinova grana¨ se odvija po planu