Antiteroristička operacija na nadmorskoj visini od 2900 metara u Širnaku

Antiteroristička operacija na nadmorskoj visini od 2900 metara u Širnaku