Akar: Svi koji pokušaju bilo kakav napad na turske jedinice bit će legitimna meta

Akar: Svi koji pokušaju bilo kakav napad na turske jedinice bit će legitimna meta