Miting ¨Prokletstvo teroru, poziv na demokraciju¨ u Strazburgu

U francuskom Strazburgu održan je miting ¨ Prokletstvo teroru, poziv na demokraciju¨