I dalje u toku operacija oslobađanja Mosula od ISIS-a

I dalje u toku operacija oslobađanja Mosula od ISIS-a