Amerikanci proslavili Dan neovisnosti, najvažniji nacionalni praznik

Amerikanci proslavili Dan neovisnosti, najvažniji nacionalni praznik