Kurtulmuš: Antiturski stav njemačkih političara nije se negativno odrazio na turiste

Kurtulmuš: Antiturski stav njemačkih političara nije se negativno odrazio na turiste