Antalija: Turisti u istom danu uživali u moru i na snijegu

Antalija: Turisti u istom danu uživali u moru i na snijegu