Predsjednik Erdogan predstavio Akcioni plan za ljudska prava

Erdogan je na predstavljanju Akcionog plana za ljudska prava Turske u Narodnom kongresnom i kulturnom centru Beštepe u Ankari istakao kako je taj dokument pokazatelj trajne i nepresušne volje za promjenama i reformama.

1593650
Predsjednik Erdogan predstavio Akcioni plan za ljudska prava

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan predstavio je danas Akcioni plan za ljudska prava koji će u toj zemlji biti implementiran u periodu od dvije godine.

Erdogan je na predstavljanju Akcionog plana za ljudska prava Turske u Narodnom kongresnom i kulturnom centru Beštepe u Ankari istakao kako je taj dokument pokazatelj trajne i nepresušne volje za promjenama i reformama.

“Svaka reforma je djelo zajedništva osjećaja i mišljenja nas i našeg naroda u pravcu dostizanja demokracije s višim stupnjom slobode, inkluzivnosti i raznolikosti. Takav je i ovaj Akcioni plan za ljudska prava Turske", poručio je Erdogan.

Naglasivši kako je Akcioni plan za ljudska prava plod zahtjeva i potreba turskog naroda, Erdogan je kazao da se iza svake aktivnosti krije proces konsultacija na širokoj bazi.

“Cilj nam je da povećamo efikasnost sistema podnošenja pojedinačnih prijava na Ustavnom sudu“, istaknuo je Erdogan i dodao kako će Komisija za naknadu ljudskih prava snositi štetu dugotrajnih suđenja.

Jedna od važnijih promjena koju je Erdogan najavio Akcionim planom za ljudska prava je i izmjena pravilnika o političkim partijama i izborima s ciljem jačanja demokratskog učešća u političkim procesima u Turskoj.

Turska će formirati i Komisiju za monitoring kaznenih ustanova i ljudskih prava, a u to nezavisno tijelo će uči predstavnici nevladinih organizacija, univerziteta i advokatskih komora.

“Intenziviramo i psihosocijalnu potporu i usluge informiranja za žrtve zločina i kriminala, a prvenstveno za djecu, žene, invalidne i starije osobe iz te kategorije“, rekao je Erdogan.

On je kazao da reformom Turska želi ojačati ljudske resurse sudova i tužilaštava na svim područjima i tako ojačati pravosudne procedure i povećati efikasnost u donošenju presuda.

Opseg revizija Sudskog i tužilačkog vijeća Turske (HSK) će biti proširen, a i apelacioni organi će dobiti šire ovlasti kako bi se osigurali što pravedniji i valjaniji postupci, najavio je.

Turska dijaspora će biti uključena u sistem elektronskih podnošenja prijava, a kako bi efikasnije vodili privredne sporove, sudije će dobiti pristup informacionom sistemu Zavoda za socijalnu sigurnost Turske.

Erdogan je najavio da će advokati moći u elektroničkoj formi podnositi pojedinačne zahtjeve Apelacionom sudu, a najavio je i pojednostavljenje sudskih i notarskih taksi, kao i smanjenje troškova.

“Proširujemo aplikaciju e-suđenja na sve sudove. Rok za odgovor na podnesene zahtjeve skraćujemo sa 60 na 30 dana. Rokovi za podnošenje žalbi počinju sa obavještenjem o obrazloženoj sudskoj odluci“, naglasio je Erdogan.

Kako bi izbjegla sporove između investitora i administracije, Turska osniva i Ured ombudsmana za investicije koji će raditi nezavisno i nepristrasno.

Turski predsjednik Erdogan je također kazao da vlasti te zemlje preispituju zakonodavne okvire i praksu kako bi se dale najšire garancije slobode izražavanja i prava na okupljanja i mirne demonstracije.

“Razvijamo mjere za olakšavanje profesionalnih aktivnosti novinara kako bismo podigli standarde u pogledu slobode izražavanja i slobode štampe", objasnio je turski predsjednik.

Dodao je da Turska usklađuje svoj Zakon o zaštiti osobnih podataka sa standardima Europske unije kako bi zaštitila građane.

Erdogan je poručio kako je novi građanski ustav krajnji cilj Akcionog plana za ljudska prava Turske.

“Pozivamo sve koji imaju pravo glasa o budućnosti naše zemlje da se uključe u izradu novog ustava“, kazao je Erdogan.Povezane vijesti