Danas se proslavlja jedan od najvećih praznika u Turskoj

Danas se u Turskoj proslavlja jedan od najvećih praznika. Velika Turska narodna skupština je 23 aprila 1920 godine otvorena,a kasnije se ovaj dan počeo postavljati kao Dan državnog suvereniteta i Dan djeteta.

Danas se proslavlja jedan od najvećih praznika u Turskoj

Danas se u Turskoj proslavlja jedan od najvećih praznika. Velika Turska narodna skupćina je 23 aprila 1920. godine otvorena,a kasnije se ovaj dan počeo postavljati kao Dan državnog suvereniteta i Dan djeteta.

Dan državnog suvereniteta koji svečano proslavlja cijela nacija, je zamišljen da se slavi zajedno sa djecom čiji su roditelji poginuli u narodno-oslobodilačkom ratu. Ovaj veliki praznik posebno proslavljaju i djeca školskog uzrasta,prilikom čega se na manifestacijama koje su pripremili učitelji, sastaju sa djecom i roditeljima i uz pjseme i igre proslavljaju ovaj veliki dan.

Čestitamo 23. travanj, Dan državnog suvereniteta i Dan djeteta.Povezane vijesti