Najmanji porezi u Bugarskoj i Turskoj, a najveći u Švedskoj

Nogometaši koji nastupaju na tlu Evrope u Bugarskoj plaćaju najmanji porez, a u Švedskoj najveći.

Najmanji porezi u Bugarskoj i Turskoj, a najveći u Švedskoj

Nogometaši koji nastupaju na tlu Evrope u Bugarskoj plaćaju najmanji porez, a u Švedskoj najveći.

Prema podacima turskog časopisa "Porezna pitanja", veliki broj evropskih zemalja od sportista ili glumaca koji imaju viša primanja uzimaju veći porez na zaradu.

Prema aktuelnim poreznim zakonima u evropskim zemljama, Bugarska ima najmanji porez na zaradu za sportiste, tj. samo 10 posto.

Prate je Turska i Litvanija koji uzimaju 15 posto poreza na zaradu.

Sa druge strane, u Švedskoj od profesionalnih nogometaša se uzima čak 56,9 posto poreza na zaradu.

Nešto manji porez je Portugalu (56,5 posto), nadalje slijede Danska sa 55,6 posto i Belgija sa 53,7 posto.

Nogometaši u Engleskoj plaćaju 45 posto porez na zaradu, a u Njemačkoj 47,5 posto.

Porez u procentima u evropskim zemljama obuhvaćenim istraživanjem:

Zemlja     Porez u procentima

Švedska 56,9
Portugal 56,5
Danska 55,6
Belgija 53,7
Nizozemska 52
Španjolska 52
Finska 51,5
Francuska 50,3
Austrija 50
Slovenija 50
Irska 48
Italija 47,9
Njemačka 47,5
Hrvatska 47,2
Island 46,2
Grčka 46
Engleska 45
Luksemburg 43,6
Norveška 39
Poljska 32
Slovačka 25
Letonija 24
Češka 22
Estonija 21
Mađarska 16
Rumunjska 16
Litva 15
Turska 15
Bugarska 10


Tagovi:

Povezane vijesti