Balkanske Aktualnosti 34/2018

U balkanskim zemljama je i dalje prisutna potpora procesu prijema u EU. Na regionalnoj razini 49% naroda vjeruje da bi pristupanje EU bilo od koristi, 30 posto je uzdržano, dok 15 posto ispitanika smatra da bi prijem u EU bio loš po regiju.

Balkanske Aktualnosti 34/2018

 

Savjet za regionalnu suradnju (RCC), koji vodi aktivnosti u cilju razvoja višestrane suradnje među balkanskim zemljama, objavio je rezultate ankete ¨Balkan Barometar 2018¨, čija je prezentacija obavljena 6. srpnja ove godine u Briselu. Studija, koja se sastoji od dvije različite publikacije: Istraživanje javnog mnjenja i istraživanje tvrtki, pruža detalje na raznim platformama u šest balkanskih zemalja i na taj način nam daje jasniju sliku o trenutačnom stanju na Balkanu. U našem današnjem programu predstavit ćemo vam rezultate istraživanja javnog mnjenja na Balkanu.

Balkanske zemlje se godinama suočavaju sa kroničnim ekonomskim i problemima u vezi nezaposlenosti. Prema podacima realnog napretka u periodu od 2009-2014. godine, ekonomije Hrvatske i Srbije su nazadovale, dok su ekonomije BiH, Crne Gore i Makedonije napredovale za nešto manje od 1 procenta. Nakon ovog datuma, ekonomski napredak zemalja regije je ponovno oživljen. Balkan Barometar 2018 pokazuje da su ekonomije zemalja Zapadnog Balkana napredovale. Makedonija, koja je prošla kroz težak politički period, 2017. godine je uspjela napredovati samo za 0,5%. Ekonomski napredak Srbije iznosio je 1,9% što je relativno na manjoj razini od očekivanog. Ostale zemlje regije su u 2017. godini zabilježile napredak od preko 3%. Usljed dobre turističke sezone, Crna Gora, sa ekonomskim napretkom od 4,4% je zabilježila najveći ekonomski rast među zemljama Zapadnog Balkana. Podaci Balkan Barometra pokazuju da će Zapadni Balkan dostići ekonomski rast od 4% ukoliko se na srednjoročnom planu uspje oživjeti radno tržište.

 

U istom periodu je nezaposlenost u mnogim balkanskim zemljama bio na jako visokoj razini. Naime, prema podacima Međunardone organizacije za rad stopa nezaposlenosti 2017. godine na Kosovu je iznosila 31 posto, u BiH 26%, u Makedoniji 23 %, u Crnoj Gori 16% a u Srbiji i Albaniji po 14%. Interesantan je i podatak da je preko 50 posto omladine u mnogim balkanskim zemljama nezaposleno.

Rezultati Balkan Barometra pokazuju da su nezaposlenost i ekonomska situacija glavni problem balkanskih zemalja. Balkan Barometar, koji u sebi uključuje preko 6000 ispitanika iz Albanije, BiH,  Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, pokazuje da 61% ispitanika nezaposlenost smatra najvećim problemom, 46% vjeruje da su ekonomski problemi najveći problemi u regiji dok 26% vjeruje da je korupcija najviše zastupljen problem u regionu.

63 posto ispitanika nije zadovoljno ekonomskim napretkom regije, dok 44 posto ispitanika nije zadovoljno primanjima. 22 posto ispitanika vjeruje da će se primanja naredne godine još više pogoršati, dok 30 posto zaposlenih strahuje da će izgubiti posao.

Balkan Barometar oslikava  i socio-ekonomske probleme u balkanskim zemljama. Na primjerice, anketa je pokazala da 21 posto ispitanika ne može platiti račune, 15 posto ne može isplatiti kredite, 19 posto ispitanika u zimskim periodima ne može dovoljno ugrijati svoje stanove, a 39 posto razmišlja o odlasku u druge zemlje. 70% ispitanika vjeruje da se iz dana u dan povećava razlika između bogatih i siromašnih.

U balkanskim zemljama je i dalje prisutna potpora procesu prijema u EU. Na regionalnoj razini 49% naroda vjeruje da bi pristupanje EU bilo od koristi, 30 posto je uzdržano, dok 15 posto ispitanika smatra da bi prijem u EU bio loš po regiju. Kada se pogleda sa razine zemalja, moguće je primjetiti velike razlike na ovu temu. Na primjerice, samo 29 posto stanovnika Srbije vjeruje da bi EU bila od koristi za njihovu zemlju, dok se taj procenat u Albaniji i na Kosovu povećava na skoro 84. Većina ispitanika EU smatra korisnom usljed slobode kretanja, ekonomskog prosperiteta i slobode rad i edukacije unutar EU.

64% ispitanika u regiji ne vjeruje sudovima i sudstvu. 26 posto stanovnika vjeruje da vlade djeluju skladno pravnim normama, što je jako niska razina. 70 posto ispitanika vjeruje da se protiv korupcije ne vodi efikasna borba. Svi ovi podaci su pokazatelji da se na polju vladavine prava i pravedne administracije trebaju učiniti veliki koraci u šest balkanskih zemalja.

Balkan Barometar svojim čitateljima prezentuje i zadovoljstvo balkanskog naroda u vezi edukacije, državnih institucija, saobraćajne infrastrukture i nekih drugih sfera. No, na svim ovim platformama prije svega se ističu problemi u vezi radne snage i pravedne administracije. Sa reformama na ovim poljima, zemlje koje su uključene u Barometar, uz ekonomske napore mogu zabilježiti velike uspjehe.

 Povezane vijesti