Makedonija pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog protjerivanja izbjeglica u Grčku

Osam migranata, od toga šest muškaraca tužilo je Makedoniju Evropskom sudu za ljudska prava zbog načina na koji su ih pripadnici makedonskih snaga sigurnosti vratili u Grčku.

Makedonija pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog protjerivanja izbjeglica u Grčku

Osam izbjeglica porijeklom iz Sirije, Iraka i Afganistana tužilo je Makedoniju Evropskom sudu za ljudska prava zbog, kako tvrde, vraćanja u Grčku na način koji nije u skladu s međunarodnim propisima.

Migranti, od toga šest muškaraca, odlučili su se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburgu zbog načina na koji su ih pripadnici makedonskih snaga sigurnosti 14. marta iz Idomenija protjerali u Grčku. Među njima nalazila se i osoba s invaliditetom.

Prema njihovim navodima, makedonski pripadnici sigurnosnih snaga su ih protjerali bez ikakve istrage, dokumentovanja, već su ih na nezakonit način vratili kroz otvor na žičanoj ogradi.

Migranti smatraju kako im je oduzeto pravo da zatraže azil, međunarodnu zaštitu, a nije im pružena ni prilika da pojasne svoju situaciju, zbog čega traže kažnjavanje makedonskih vlasti. 

Tog dana, 14. marta, makedonske snage su vratile oko 1.500 migranata koji su iz Grčke prešli u Makedoniju. Makedonska ministrica unutrašnjih poslova Natalia Spirova saopćila je kako je, nakon donošenja odluke o zatvaranju granica, od 8. marta do kraja maja u Grčku vraćeno 11.800 migranta.

Tužbu migranata podržali su i Evropski centar za konstitucionalna i ljudska prava (ECCHR) i Pro Asyl čiji se zvaničnici nadaju pozitivnoj odluci suda.

 Ova tužba je prva podnesena Evropskom sudu za ljudska prava kada je u pitanju depotrovanje migranata, a pretpostavlja se da će sudski postupak trajati najmanje dvije godine.Povezane vijesti