Tjedna Analiza 06/ Kriza u Ujedinjenim narodima (UN)

Analiza Prof. Dr. Murata Yešiltaša, direktora za sigurnosna istraživanja idejne organizacije SETA

1716586
Tjedna Analiza 06/ Kriza u Ujedinjenim narodima (UN)

Iako je UN stekao centralno mjesto u globalnom sistemu upravljana nakon Hladnog rata, nije doživio transformaciju paralelnu s transformacijom međunarodnog sustava.

U globalnom sustavu u kojem su Sjedinjene Američke Države uslovile unipolarnost, UN je umjesto strateške institucije transformisan u taktičko „sredstvo“. Iako se jedno vrijeme isticao sa humanitarnim intervencijama, ipak je bio neučinkovit  protiv agresije srpskih geopolitičkih ambicija na Balkanu i politike etničkog čišćenja u Africi. Etničko istrebljenje 8.000 bosanskohercegovačkih muslimana u zaštićenoj zoni UN-a pod kontrolom Nizozemske pokazalo je u kakvoj je krizi sistem UN-a. Sprečavanje većih zločina intervencijom NATO -a umjesto UN -a na Kosovu pokazalo je kako funkcionira sistem veta u UN -u.

Globalna kriza upravljanja, uzrokovana geopolitičkim, političkim, sigurnosnim, ekonomskim i društvenim rascjepima na globalnoj razini nakon Hladnog rata, uzrokovala je da su UN-ovi "nedostaci" još više izašli na vidjelo. Danas se UN suočava sa najdubljom krizom u svojoj povijesti. Ova kriza, koja predstavlja direktan izazov utemeljiteljskoj filozofiji UN -a, sa sobom donosi i sveobuhvatno preispitivanje legitimnosti organizacije.

 

U temelju krize legitimnosti stoji činjenica da se UN nastavlja predavati peterostranoj strukturi unatoč svim geopolitičkim promjenama. Globalni sistem se nakon Hladnog rata suočio sa dubokom transformacijom koja je pokazala da svijet nije moguće voditi na osnovu prava na riječ samo pet zemalja. Multipolarni i multicentrični međunarodni sustav oblikuju sile u usponu koje ne žele predati svoju sudbinu odlukama pet zemalja.

Ova situacija pokazuje da je UN daleko od toga da može održati trenutnu geopolitičku ravnotežu snaga. S druge strane, UN se suočava s dubokom krizom predstavljanja. Kulturno je daleko od multikulturalnosti i ima zapadnocentričan karakter. Problem učinkovitosti također onemogućuje nastavak UN -a u sadašnjem obliku. Postoji UN koji ne poduzima pravovremene mjere u međunarodnim krizama, ostavlja prostor za produbljivanje kriza i prepušta rješavanje kriza uskim interesima.

 

Transparentnost samo produbljava problem legitimnosti sa kojim se suočava UN. Način donošenja odluka i nedosljednost odluka s prirodom krize pokazuju da se UN postepeno udaljava od transparentne organizacije. Jako je teško da jedna ovakva struktura uspostavi stabilnost u globalnom sistemu i isto tako sa sobom donosi i činjenicu da zemlje moraju stvarati vlastite mehanizme kako bi riješili svoje lične probleme.

 

Duboki šok koji je globalni sistem doživio naročito nakon pandemije COVID-19 pokazuje da se međunarodna politika priprema za opsežnu transformaciju kakva nije viđena od Hladnog rata. Ova transformacija ne ukazuje samo na ponovno podešavanje raspodjele moći, već i na pomicanje centara sa Zapada na Istok. Dvjestogodišnje geopolitičko doba, u kojem je dominirala geopolitička dominacija Zapada, moglo bi dovesti do rađanja nove geopolitičke ere s geopolitičkim dominacijom Istoka. Reforma UN -a važnije je i hitnije pitanje od bilo čega drugog u novoj eri, kada će raspodjela moći i geopolitički poredak doživjeti radikalnu promjenu i kada će se pojaviti hibridni globalni sistem, za razliku od prethodnih razdoblja.

 

Kriza legitimiteta UN -a produbit će se ako se ne uzme u obzir globalna raspodjela moći i ne bude se proizvelo učinkovito i pravedno rješenje za globalne probleme. Ova kriza može dovesti do pojave alternativnih normi unutar sadašnjeg međunarodnog pravnog poretka i može dovesti do stvaranja paralelnog pravnog sistema. Trenutno, odluke koje su donijele alternativne regionalne formacije na osi politike, ekonomije i sigurnosti pokazuju da su norme usmjerene na region počele zamjenjivati ​​norme usmjerene na UN. S druge strane, uspostava alternativnih regionalnih organizacija umjesto UN -a kao nadnacionalne strukture može uzrokovati potpuno uništenje UN -a ili dovesti do njegovog potpunog kolapsa efikasnosti.Povezane vijesti