Da li ste znali 01

Britanski pisac i pisac Lord Kinros dobio je naređenje od britanske vlade da napiše biografiju o Ataturku 1952.godine. Lord Kinros je pet godina vodio istraživanja u predsjedničkoj arhivi. Na kraju svih ovih studija izlazi njegovo djelo “Ataturk- preporod

1703074
Da li ste znali 01

Da li ste znali da je jednu od najuspješnijih biografija o Mustafi Kemalu Ataturku napisao Lord Kinros?

Britanski pisac i pisac Lord Kinros dobio je naređenje od britanske vlade da napiše biografiju o Ataturku 1952.godine. Lord Kinros je pet godina vodio istraživanja u predsjedničkoj arhivi. Na kraju svih ovih studija izlazi njegovo djelo “Ataturk- preporod jedne nacije”.

Objavljena 1960.godine , knjiga postaje jedna od najuspješnijih biografija o Ataturku ikada napisanih. Djelo objektivno predstavlja vođu Mustafu Kemala Ataturka, koji je stvorio modernu Tursku i promijenio tok istorije, te događaje koji su se zbili u njegovo vrijeme. Lord Kinros u svojoj knjizi kaže: "U mom umu nema ni najmanje sumnje da je Ataturk jedan od najvećih ljudi našeg vremena."

Knjiga je u vrijeme objavljivanja naišla na interesovanje strane štampe i dobila velika priznanja. Knjiga lorda Kinrosa 'Ataturk- rađanje jedne nacije je napisana u čast velikom lideru.

 

 Povezane vijesti