Da li ste znali 87/21

Da li znali da u Jedrenu postoji "Povijesni muzej psihijatrije"?

1699516
Da li ste znali 87/21

Terapija sa muzikom zapravo nije bila izum otomanskih turskih psihijatara. Međutim, otomanski turski psihijatri, koji su svojim znanstvenim studijama dostigli visok nivo u oblasti psihijatrije u odnosu na svoje savremenike, prošli su dug put u liječenju glazbom.

U odjelu mentalne bolnice kompleksa koji je 1488. godine izgradio sultan Bajazit II u Jedrenu, pacijenti su željeli liječenje uz glazbu. Glavni ljekar, koji je imao dovoljno znanja i iskustva o pozitivnom učinku glazbe na ljudski duh, prvo je natjerao svoje pacijente da slušaju različite muzičke melodije, provjeravao je otkucaja srca, odredio bi odgovarajuću melodiju koju su koristili, uzimajući u obzir žalbe kao i slične bolesti.

"Terapija sa glazbom", koju su znanstveno i uspješno primijenili otomanski turski psihijatri, prikazana je kao inovacija u današnjoj modernoj psihijatriji i na njoj se i dalje provode studije.

Turski povijesni psihijatrijski muzej otvoren je u bolničkom dijelu kompleksa Sultan Bayezid II u Jedrenu kako bi prikazao prakse koje su se odvijale prije nekoliko stoljeća. Glavni ljekar, pomoćnici, pacijenti, muzičari i njegovatelji prikazani su s lutkama i izloženi sa svjetlosnim i zvučnim šemama u originalnom okruženju bolnice, te s dekorima i kostimima prikladnim za to razdoblje.Povezane vijesti