Turizam u Turskoj 18/2019

Turizam u Turskoj/Istanbul

1190543
Turizam u Turskoj 18/2019
istanbul伊斯坦布尔 (14).jpg
istanbul伊斯坦布尔 (12).jpg
istanbul伊斯坦布尔 (11).jpg
istanbul伊斯坦布尔 (10).jpg
istanbul伊斯坦布尔 (4).jpg
istanbul伊斯坦布尔 (8).jpg

Istanbul je grad koji povezuje dva kontinenta, Europu i Aziju. Usljed svog geografskog položaja, tokom povijesti je uvijek bio važno mjesto za naseljavanje.

Istanbul, koji je osnovan u 7. stoljeću prije nove ere, tokom povijesti je bio domaćin mnogim civilizacijama. Bio je sinteza vjere, kulture i civilizacije.

Tokom povijesti bio je prijestolnica tri velike imperije: Rimske, Istočne rimske i Otomanske. Sa svojom veličanstvenom prošlošću i građevinama koje su izgradile razne civilizacije, Istanbul je 1985. godine uvršten na UNESCO-vu listu svjetskog naslijeđa.

 

Dio Istanbula, na sjeveru Halić, na istoku Bosfor i na jugu Mramorno more danas se spominje kao ¨povijesni poluotok¨.

Četiri regije sa ovoga poluotoka uvrštene su na listu Svjetskog kulturnog naslijeđa kao ¨povijesna teritorija Istanbula¨. Te regije su: Gradski arheološki prostor pod zaštitom Sultanahmet, zaštićeni prostor Suleymaniye, zaštićeni prostor Zeyrek i zaštićeni prostor Istanbulskih zidina.

Gradski arheološki prostor pod zaštitom Sultanahmet u sebi sadrži palaču Topkapi, Ajasofiju, Hipodrom, Ajairinu i malu džamiju Ajasofija.

Palača Topkapi je jedna od najbitnijih palača u kojoj su tokom duge povijesti živjeli otomanski sultani i odakle je upravljano ovom imperijom. Izgradnja palače je počela po naređenju Fatiha Sultana Mehmeda, a njena izgradnja je okončana krajem 15. stoljeća. U vremenu kada je korištena bila je mjesto za stanovanje za 4 tisuće osoba.

Palača je izgrađena na teritoriji od 80 tisuća metara kvadratnih. Izgradnjom novih palača, Topkapi gubi na važnosti. No, sveta ostavštvina, riznica i mjesto gdje se kuje novac su dugo čuvani u ovoj palači.

Palača Topkapi je 1923. godine, okončanjem Otomanske imperije, otvorena za posjete kao muzej.

U palači, koja pažnju svjetske javnosti privlači zbog toga što je godinama bila centar uprave otomanske imperije, nalaze se djela koja pripadaju otomanskoj arhitekturi i umjetnosti, minijature, islamski rukopisi, nošnja, oružje, slike, stvari koje su se koristile u svakodnevnom životu te kolekcija otomanske riznice i nakita.

 

Ajasofija je jedna od najbitnijih znamenistosti Istanbula. Crkva je počela da se gradi 500-tih godina u vrijeme Bizantijske imperije i poznata je po svom kubetu. Ayasofija, kao prekretnica u povijesti arhitekture, danas se koristi kao muzej.

Regija zvana Hipodrom izgrađena je 200-tih godina kao socijalni centar za sportske aktivnosti. I danas su očuvani neki dijelovi ove građevine.

Ajairina i mala Ajasofija su pravoslavne crkve koje su izgrađene za vrijeme Bizantijske imperije i koje privlače veliku pažnju svojom arhitekturom.

 

Džamija Suleymaniye je u 16. stoljeću izgrađena po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. Džamiju je izgradio Mimar Sinan. Danas je jedna od najveličanstvenijih građevina koja definira siluetu Istanbula. Dizajnirana je u obliku velikog kompleksa koji može odgovoriti i na vjerske i na kulturno-socijalne potrebe naroda. Osim džamije, u kompleksu su smješteni bolnica, hamam, karavansaraj, četiri medrese, medicinski fakultet i dom za siromašne. Veliki dio ovih zdanja očuvan je sve do danas.

 

Regija pod zaštitom Zeyrek je također jedna od regija koja je uvrštena na Svjetsku listu naslijeđa. Zeyrek džamija ili manastir Pantokrator je zdanje koje se sastoji od tri pravoslavne crkve. Manastir je izgrađen u 12. stoljeću, a nakon osvajanja Istanbula pretvoren je u medresu.

Regija je sa strukturom otomanskih kuća, načinom življenja i arhitekturom jedna od rijetkih primjera. Najstarije kuće u Istanbulu smještene su upravo u ovoj regiji.

Regija pod zaštitom Zeyrek je uvrštena na UNESCO-vu listu građevina koje nestaju i urađena je njena kompletna restauracija.

 

Zaštićena regija Istanbulske kopnene zidine u sebi sadrži zidine koje ograđuju poluotok na kojem je grad formiran i bližu okoliš.

Izgradnja zidina je počela u 4. stoljeću i tokom povijesti je više puta dopunjavana njihova gradnja.

Veličanstvene kapije na zidinama su izgrađene u takvom obliku da svima koji dođu u grad pokažu jačinu i snagu države. Kapije su očuvane do danas. Za vrijeme Otomanske imperije zidine i kapije su više puta renovirane, a neki dijelovi su izgrađeni iznova.

Istanbul, koji je sa svojom prirodnom i povijesnom ljepotom često tema pjesama, romana i filmova, prošle godine je ugostio 15 milijuna stranih turista.

 Povezane vijesti