Da li ste znali 12/2019

Da li ste znali da je Piri Reis nacrtao mapu Antartika i prije nego što je ovaj kontinent pronađen?

Da li ste znali 12/2019

 

Da li ste znali da je Piri Reis nacrtao mapu Antartika i prije nego što je ovaj kontinent pronađen?

 

1929. godine, kada je Palača Topkapi pretvorena u Muzej rijetkih umjetničkih dijela, grupa povijesničara je pronašla zapanjujuću mapu iscrtanu na koži jelena. Mapa je iscrtana od strane poznatog turskog geografa i moreplovca Piri Reisa 1513. godine i na njoj su bili označeni Afrika, Amerika i Južni pol. Mapa je bila iznenađenje za sve jer je južni pol pronađen 1818. godine, odnosno puno kasnije nakon što je mapa iscrtana.

Mapa Piri Reisa je jedna od najstarijih koja prikazuje američki kontinent. Osmanski admiral Piri Reis je mapu nacrtao 1513. i ona pokazuje zapadne obale Europe i Afrike te istočne obale Južne Amerike. Mapa je pripremljena uz sintezu dvadesetak bitnih izvora, a među njima i karte Kristofa Kolumba i u sebi sadrži geografske informacije evropskih i muslimanskih mornara iz 16. stoljeća.

Čak šta više, na mapi Piri Reisa prikazuju se i dijelovi obale koji su ostali pod ledom. Led na kontinentu otopljen je tek 6 tisuća godina nakon pronalaska mape.

Istraživanja pokazuju da je mapa iscrtana 1513. godine od strane poznatog turskog admirala Piri Reisa. Piri Reis, kao jedan od uspješnih mornara u povijesti, zanimao se crtanjem mapa. Mapa je pokazivala zapadne obale Afrike, istočne obale Južne Amerike i sjeverne obale Antartika. Sjeverne obale Antartika su jako detaljno iscrtane. Najveće čudo je to kako je Piri Reis uspio napraviti ovu mapu 300 godina prije nego što je Antartik otkriven.Povezane vijesti